• KORN

    AGROSILVITA beskæftiger sig med naturnær økologisk dyrkning og oparbejdning af "gamle" kornsorter til brød og malt.

  • TRÆ

    AGROSILVITA beskæftiger sig med naturnær økologisk skovdrift og oparbejdning af råtræ på gårdsavværk samt afsætning af træeffekter.